AWAKE ART GALLERY

AWAKE features monthly changing art exhibitions curated by Tanja Is.

Unlike in a traditional art gallery context, AWAKE seeks to create an open conceptual environment,
combining fine art with design products in the same commercial space.

 
 
 

SEPTEMBER & OCTOBER 2017:

PETER LUND "PROWL MY DREAMS"

insta_prowl_a.jpeg

Prowl my dreams

 

Peter Lunds paintings awaken many thoughts. Fuzzy thoughts manifest themselves on paper and patterns take shape as the brush starts moving.

In his often dark art work you can always see a hint of light and calmness. It's this light and calmness that keeps your eyes focused on the art and challenges you to look closer.

 

Lund grew up around abstract art as well as a father and a grandfather who actively created art so it's no wonder he feels at home in expressing himself through visual arts. Since 2010 he has painted full time and he prefers guash and aquarelle over oil colors.

 

____________

 

Prowl my dreams

 

Peter Lunds målningar väcker många tankar. Mönster som blir till först när penseln rör pappret, suddiga tankar som manifesterar sig på arket.

I hans ofta även mörka verk finns alltid en glimt ljus och ett lugn som lockar blicken att stanna kvar och studera verket närmare.

 

Från att ha vuxit upp bland abstrakt konst med en far och farfar som skapat aktivt är det inte konstigt att Lund alltid utryckt sig genom bild. Från 2010 har han målat på heltid och säger sig föredra guash och akvarell framför olja.

____________

 

Prowl my dreams

 

Peter Lundin maalaukset herättävät monia ajatuksia. Kuviot, jotka muodostuvat vasta siveltimen koskettaessa paperia ja utuiset ajatukset, jotka manifestoituvat arkille.

Hänen usein tummissa teoksissa on kuitenkin aina valon häivähdys ja tietty rauha joka kutsuu tutkimaan teosta tarkemmin. Katse viipyy mielellään pidemmän aikaa näissä teoksissa.
 

Lund kasvoi abstraktien teosten ympäröimänä ja sai pienestä asti seurata kuinka sekä isä että isoisä piirsivät ja maalasivat. Kuvailmaisu on näin täysin luonnollista Lundille. Vuodesta 2010 hän on maalannut täysipäiväisesti ja käyttää mielellään guassi- ja akvarellivärejä ölyvärien sijasta.

 

INSTAGRAM: @myartbypeter


AUGUST 2017

some-2.png

Heikki Sivonen (s.1985) maalaa expressionistisia muotokuvia, jotka puhuttelevat ja pysäyttävät ajattelemaan. Hän on tunnettu rohkeasta värienkäytöstä ja hahmoista, joiden katseissa on aitoa tunnetta. Jo muutamalla siveltimenvedolla ne heräävät hengittäen eloon. Heikin tausta on graafisessa suunnittelussa ja markkinoinnissa. Häntä pidetään yhtenä lahjakkaimmista ja lupaavimmista nuorista taiteilijoista.

NEITHER FISH NOR FOWL tutkii ihmisyyttä. Se kertoo ihmisistä, jotka eivät halua puristaa elämäänsä valmiisiin lokeroihin, vaan määritellä itse omat vapautensa rajat. Näyttely koostuu Heikin ennenjulkaisemattomista taideteoksista, jotka hän on työstänyt tätä näyttelyä varten. Maalaukset ovat öljy- ja akryyliväritöitä.

In English:

Heikki Sivonen (b.1985) is an expressionist portrait painter whose artwork cannot be overlooked. He is known for his bold and colorful portraits which eyes are filled with genuine emotions. With only a few brush strokes he’s able to bring them alive. Heikki’s background is in marketing and graphic design. He is one of Finland’s most talented and promising young artists.

NEITHER FISH NOR FOWL explores humanity. It tells a story about human beings who don’t want to be labeled. A story about setting their own limits of freedom. The exhibition consists of unpublished artworks, which Heikki has specifically created for this show. The paintings are worked with oil and acrylics. 

Svenska:

Heikki Sivonen (f. 1985) målar expressiva porträtt som tilltalar och får en att stanna upp. Känd för sina starka färgval och karaktärer vars blickar hyser äkta känsla. Med ändast några penseldrag lyckas han väcka sina målningar i liv. Heikkis bakgrund ligger i grafisk formgivning och marknadsföring. Han anses även vara en av de mest lovande och begåvade unga konstnärer i dag.

Neihter fish nor fowl undersöker mänsklighet. En berättelse om människor som vägrar låta sig klämmas in i färdiga former. Människor som bestämmer själva över sina gränser om frihet. Utställningen består av nya verk som Heikki målat specifikt för denna utställning. Målningarna är i akryl och olja.

 

www.heikkisivonen.com

https://www.facebook.com/heikkisivonenartist/

instagram: heikkisivonen


JUNE & JULY

AWAKE Art Gallery is featuring a special exhibition for the summer months June & July: Take-Away art by a curated selection of Finnish artists. Welcome to the Vernissage, where you will meet the artists and get the first chance to get your hands on these unique pieces to bring home.

HARRY WESTER
JAN JÄMSÉN
EMILIA KANNOSTO
CAMILLA ENGLUND

English:

In HARRY WESTER'S pictures you get to go under the surface. The people in the pictures show something authentic, something worn and beautiful. He challenges people to see beauty in places you necessarily wouldn't look for it. Nothing is black and white, it's an endless scale of grays. Prejudices, attitudes and roles vanish to leave a sense of humanity and existence. Wester is a visual artist graduate 2007 and has been photographing actively since 2010. 

JAN JÄMSÈN is a visual artist and rock lyricist from Raseborg. His work is inspired by mythological and spiritual aspects on our environment. Jämsén ́s earlier work involves for example video art and being the founder/vocalist in the Finntroll band. 

EMILIA KANNOSTO is an illustrator and visual artist from Helsinki. A dreamlike scenery and details are key words in her works. She manages to capture another world in her pictures, it's like she sees something completely different from the rest of us.

CAMILLA ENGLUND is a visual artist who works in a rather peculiar way. She dreams images and sometimes these images invades her thoughts in the middle of the day. These images are very detailed in composition and color, they also feel very important. The feeling these images bring differ from normal dreams and thoughts. She calls them her visions. She prefers to work with acrylics on canvas and mixed media on paper.


Finnish:

HARRY WESTERIN kuvissa mennään pintaa syvemmälle. Kuvien ihmisistä löytyy jotain todellista, jotain kaunista ja kulunutta. Hän haastaa katsojan näkemään kauneutta siellä mistä sitä ei välttämättä tajua etsiä. Mikään ei ole mustavalkoista, vaan loputtomasti harmaita sävyjä. Ennakko-oletukset, asenteet, roolit hälvenevät ja jäljelle jää riisuttu kokemus ihmisyydestä ja olemassaolosta. Wester on valmistunut kuvataiteilijaksi 2007 ja kuvannut aktiivisesti vuodesta 2010.

JAN JÄMSÉN on kuvataiteilija ja rocklyyrikko Raaseporista. Hänen taiteensa saa inspiraationsa mytologisista ja hengellisistä näkökulmista ympäristöömme. Jämsén on aiemmin työskennellyt mm. Videotaiteen parissa sekä Finntroll yhtyeen perustajana/laulajana. 

EMILIA KANNOSTO on kuvataiteilija ja kuvittaja Helsingistä. Unenomainen tunnelma ja yksityiskohdat ovat avainsanoja Emilian töissä. Kuvissa välittyy toinen todellisuus, on kuin hän näkisi jotain aivan muuta kuin muut ihmiset. 

Kuvataiteilija CAMILLA ENGLUND työskentelee omintakeisella tavalla. Hänen uniinsa ja ajatuksiin ilmestyy kuvia. Kuvat ovat yksityiskohtaisia, värit ja kompositiot ovat tarkkoja ja tuntuvat erityisen tärkeiltä. Tunnemaailma erottaa nämä kuvat tavallisista unista ja ajatuksista. Hän kutsuu näitä kuvia visioikseen. Englund työskentelee mieluiten akryylien ja sekatekniikan parissa.


Swedish:

I HARRY WESTERS bilder dyker man djupare. Personerna i bilderna förmedlar något autentiskt, något slitet och vackert. Han utmanar åskådaren att se något vackert där man inte alltid förstår att leta efter det. Ingenting är svartvitt, det är oändligt med gråa nyanser. Fördomar, attityder och roller försvinner för att lämna efter sig en avskalad känsla av humanitet och existens. Harry Wester är utbildad bildkonstnär 2017 och har fotograferat aktivt sedan 2010. 

JAN JÄMSÉN är bildkonstnär och rocklyriker bosatt i Raseborg. Hans skapande tar sin inspiration ur mytologiska och andliga synsätt på vår omgivning. Jämsén har jobbat tidigare med bla. videokonst och som grundare och vokalist i bandet Finntroll. 

EMILIA KANNOSTO är bildkonstnär och illustratör från Helsingfors. Hennes verk beskrivs bäst som drömlika med stor vikt på detaljer. Det är som om hon lyckas fånga en annan dimension, en annan värld i sina verk och se något som resten av oss inte ser.

Bildkonstnären CAMILLA ENGLUND arbetar på ett något udda vis. Hon drömmer bilder eller får bilder i tankarna mitt under dagen. Bilderna är väldigt detaljerade vad gäller färger och komposition och samtidigt känns de väldigt viktiga. De har en känsla som skiljer dem från drömmar och tankar. Hon kallar dem sina visioner. Teknikmässigt arbetar hon gärna med akryl på duk eller blandteknik på papper.

FEBRUARY 2017

FEBRUARY 2017

 

Paintings by Johanna Saarenpää – old and new


The exhibition features old and new paintings of mine. The oldest are from 2009, when I just started out painting with acrylics. Newer works are painted in oils. I enjoy storytelling and lately I have often tried to depict parts of my own life in metaphoric paintings. I’ve been interested in illustration for many years and I like combining subjects, usually associated with illustration, with fine art. I have been drawing for as long as I can remember and currently I’m mainly painting using water mixable oils. I love challenging myself and I'm focusing on improving my painting skills. 


Målningar gjorda av Johanna Saarenpää – gamla och nya


Utställningen inkluderar både gamla och nya målningar som jag målat. De äldsta verken är målade 2009 då jag just börjat måla med akrylfärger. De nyare arbetena är gjorda i olja. Jag tycker om att berätta historier och under den senaste tiden har mina målningar på ett metaforiskt plan behandlat delar av mitt liv. Jag är intresserad av illustration sedan många år tillbaka och jag tycker om att måla motiv som kanske många gånger främst associeras med illustration. Jag har alltid tyckt om att teckna och för tillfället målar jag främst med oljefärger som kan blandas med vatten. Jag älskar att utmana mig själv och fokuserar på att förbättra min måleriteknik. 


Maalauksia Johanna Saarenpäältä- vanhoja ja uusia


Näyttely koostuu niin uusista kuin vanhoistakin teoksista. Vanhimmat ovat vuodelta 2009 jolloin olin juuri aloittanut akryyleillä maalaamisen. Uudemmat teokset ovat öljyväreillä maalattuja. Pidän tarinoiden kertomisesta ja viime aikoina omasta elämästäni on moni osa eksynyt teoksiini vertauskuvallisella tasolla. Olen kiinnostunut myös kuvittamisesta ja maalaan aiheita joita moni yhdistää ehkä ennemmin kuvitukseen. Olen aina pitänyt piirtämisestä ja tällä hetkellä maalaan pääosin vesiohenteisilla öljyväreillä. Rakastan haastaa itseäni ja nyt keskitynkin kehittämään maalustekniikkaani.

https://www.facebook.com/johannamsaarenpaa
https://www.instagram.com/jmsaarenpaa

 


JANUARY 2017

 

MERVI, OUT OF THE ORDINARY

My muse, my thoughts, my imagination, my art, my paintings, my life, it's personal!

About Mervi Soramies:

"In my art I want to find some mysticism and excitement. That might exist in atmosphere and colours.

My subjects often shows a human and the complicated life within symbols.

I like to challenge the viewer to find something behind the scenes.

Memmu"


http://www.mervisoramies.fi/
https://www.facebook.com/mosvisualartists/
https://www.instagram.com/memmuso/

 

 


DECEMBER 2016

15271948_1228252327212684_7883167351534044579_o.jpg


Pre-Nevada by Nixxon Kerimaa


Pre-Nevada mulls over the trivial effects of the pop culture originating from the USA. The themes evolve from disposable consumption, various medias ja clichés that often compose indivuduals´choices and acts on pure assumptions. 

The pieces that are exposed in AWAKE are part of a bigger ensemble of Nevada exhibition that will be presented later during next year. 

 

15349721_1848396888723772_4302952234499846177_n.jpg